Omezení v přepravě z důvodu šíření onemocnění COVID-19

12. 10. 2020

Vážení zákazníci,

s ohledem na prioritní zájem ochrany zdraví osob zúčastněných na přepravě a odesílatelů a příjemců zásilek do odvolání platí při přepravě následující opatření, která mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, s nimiž by byla případně v rozporu:

  • - Zasílatel není povinen vyžadovat podpis osoby jednající za Příjemce jako potvrzení o doručení zásilky. Při předání zásilky Zasílatel pořídí opis posledních 3 čísel průkazu totožnosti osoby přebírající zásilku. Jestliže převzetí nebude možné takto stvrdit, zásilka bude vrácena Příkazci. Výjimku tvoří zásilky, které je možné předat na základě jedinečného PIN kódu. 
  • - V případě zjevného poškození přebírané Zásilky je nutné Zasílatele informovat nejpozději v den doručení, a to nahlášením škody prostřednictvím formuláře na webových stránkách Zasílatele (sekce Reklamace). 


  • Připravení otázky a odpovědi pro Příjemce i Odesílatele v souvislosti s trváním rizika šíření onemocnění COVID-19 naleznete zde
  • Oficiální prohlášení k přijatým opatřením proti šíření viru COVID-19 naleznete zde.


Síť výdejních míst Geis Point

Naprostá většina výdejních míst pokračuje v činnosti bez omezení, nicméně v souvislosti s opatřeními Vlády ČR, správních orgánů nebo samotných provozovatelů mohou v konkrétních případech některá omezení provozu nastat. Prosíme, sledujte informace o výdejních místech na našich webových stránkách. 


Aktuální informace k doručování 

Tuzemská přeprava

Doručování v České republice probíhá bez omezení. 

Mezinárodní přeprava

Doručování v zahraničí probíhá bez omezení. 


225 373 373 Po–Pá 8:00–17:00
Napište nám Odpovíme rychle