Reklamace

Velmi nás mrzí, pokud jste obdrželi poškozenou zásilku.

Jste plátcem přepravy (zpravidla odesílatel)? Pokud ano, uplatněte prosím reklamaci na adrese skody@dpdcz.cz . Uplatnění reklamace musí obsahovat: číslo zásilky, druh a hodnotu zboží, popis poškození + foto zboží a balení zásilky + reklamační protokol (byl-li sepsán). Dále bude nutné doložit doklad o výši oprávněného nároku na vzniklou škodu (faktura nebo nákupní doklad za zboží, jež bylo poškozeno, ev. servisní posudek apod. dle předmětu a výše reklamace).

Pokud nejste odesílatelem zásilky, obraťte se přímo na odesílatele, který s námi reklamaci vyřeší.

V reklamačním řízení je v současné době DPD CZ s.r.o. zastupována zplnomocněným zástupcem, Geis CZ s.r.o.

951 277 777 Po–Pá 8:00–17:00
Napište nám Odpovíme rychle